Textile Engineering Peter Meijnen

Tel. (+31) 543 516414
Mob. (+31) 6 48529044
E-mail: info@weavetec.nl

KvK: 09207291
BTW: NL086029344B01


Adviesbureau voor technische weefsels. Meer dan 25 jaar ervaring met ontwikkeling en productie van weefsels welke worden toegepast in bijvoorbeeld zeildoek, transportbanden, coating-substraten, filtratiedoeken en zonwering. De adviezen helpen om betere en slimmere keuzes te maken en zijn zeer resultaatgericht.
Begeleiding van het gehele ontwerpproces, waarin zaken als garenkeuze, constructie, productiemethode en veredeling aan de orde komen. Proefproducties worden intensief begeleid en er worden testprocedures opgesteld. Troubleshooting bij bestaande productie. Structurele problemen worden geanalyseerd en er worden concrete verbeteringsvoorstellen gedaan. Implementatie van genormeerde kwaliteitssystemen en opstellen van productie-controle-procedures zodat productspecificaties gewaarborgd zijn.


Consultancy for technical fabrics. More then 25 years of experience with development and production of fabrics for application in for example sailcloth, conveyerbelts, coatingsubstrates, fitration and sunblinds. The advices help to make better and smarter choices and are result driven.
Accompaniment of the proces of development, wherein yarnchoice, construction, productionmethod en finishing are important items. Trial-productions are intensively accompanied en testingprocedures are formulated. Troubleshooting at the production of commodities. Structural problems are analysed and recommendations are done. Implementation of standardized qualitysystems and formulation of production-control-procedures to guarantee the productspecifications.